زندگینامه

ناپلئون هیل کیست؟

ناپلئون هیل (Napoleon Hill) در سال 1883 در یک کلبه تک اتاقی واقع در شهرک وایز در ایالت ویرجینیا به دنیا آمد. وقتی مادرش را از دست داد فقط 10 سال داشت. او یکی از شلوغ ترین کودکان شهرکی بود که در آن زندگی می کرد ولی نامادری اش او را تشویق کرد که درس بخواند و باسواد شود. او در 15 سالگی برای مجله های محلی مقاله می نوشت.

(بیشتر…)

توسط گزارش روز، قبل