زندگینامه

بنجامین فرانکلین کیست؟

بنجامین فرانکلین (Benjamin Franklin) متولد سال 1706 و پسر یک شمع ساز بود. او کوچکترین فرزند در میان 17 خواهر و برادر بود. زندگی حرفه ای او با دستیاری برادرش شروع شد که در زمینه تولید اولین روزنامه های آمریکا فعالیت داشت. فرانکلین اولین کارگاه چاپ شخصی اش را در فیلادفیا تاسیس کرد و در اواخر بیست سالگی چاپ سالنامه فوق العاده موفق ریچارد مسکین را شروع کرد.

(بیشتر…)

توسط گزارش روز، قبل